Meny

Väder

Social media

StyrelsenOrdförande: Bo Hennig


Sekreterare: Thomas Källman


Kassör: Anna Andersson


Ledarmöter: Jim Sjödin, Anders Sjöstedt, Mattias Källman, Torbjörn Eriksson.


Styrelsesuppleant: Anna Andersson


Styrelsesuppleant: Anton Källman